Poster coming soon
  • 20th Sep 2019
  • TBC
Director
Oleg Uzhinov
Writer
Oleg Kuzovkov
Producer
Oleg Kuzovkov
Genre
Program, Animation